Voordelen

voordelen voor wie via ons ontbost

 • de kosten liggen lager
 • de oppervlakte en de compensatiefactor worden desgewenst door ons objectief uitgerekend
 • vlotte behandeling van uw dossier
 • wij vervolledigen uw boscompensatievoorstel
 • we helpen u ook met uw eventuele aanvraag van een ontheffing op het ontbossingsverbod
 • voor ontbossingen >3 ha. stellen we uw milieueffectrapport of aanvraag ontheffing van de MER-plicht op

Voor de meesten is dit voldoende, maar waarom zou je niet meer willen?

 • de garantie dat er effectief op korte termijn een compensatiebos komt zodat de oppervlakte bos in Vlaanderen niet afneemt (dit is helaas niet het geval bij het het betalen van de bosbehoudsbijdrage)
 • het compensatiebos wordt aangelegd op een zinvolle plaats, liefst naast een bestaand bos- of natuurgebied. Het wordt duurzaam beheerd en draagt bij tot het behoud van onze fauna en flora.
 • indien gewenst zijn bijkomende overeenkomsten mogelijk met de eigenaar van de grond zoals een regelmatig bezoek aan het compensatiebos, meehelpen met de aanplanting en het beheer, houtkap. 

 

voordelen voor wie via ons bebost

 • een compensatievergoeding die hoger ligt dan de subsidiebedragen voor bebossing
 • er is geen minimumoppervlakte zoals bij de subsidies
 • het bedrag wordt uitbetaald voor de start van de werken
 • professionele hulp bij de behandeling van je dossier
 • verdere hulp mogelijk: geven van advies bij aanplanting, hulp bij het aanplanten en het beheer, aanvragen subsidies (bv voor speelbossen)
 • mogelijkheid om samen met ons een beheerplan op te stellen
 • mogelijkheid om een vrijstelling te krijgen op de successierechten voor het compensatiebos

Interesse? Nog vragen? neem contact met ons op