Documentatie

16/02/2001    Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing
 
07/10/2007 VBV stelt Bossenbarometer 2007 voor (pdf)
 
14/11/2007 Artikel Het Volk (en andere kranten):  Vlaanderen houdt zich niet aan afspraken over boscompensatie
 
 20/09/2008 Artikel Het Laatste Nieuws (en andere kranten): Jongste jaren meer bos gekapt dan heraangeplant
 
05/10/2008 VBV stelt Bossenbarometer 2008 voor (pdf)
 
24/05/2012 Definitie bos, ontbossing volgens het ANB

Aandachtspunten voor het behandelen van aanvragen tot ontbossing

19/12/2012 BOS+ (voordien VBV): Bosbarometer 2012 - Waar blijven de daden?
 
02/04/2013 De recentste versie van het boscompensatieformulier
 
17/07/2015 Artikel Overheden en ontginningsbedrijven kunnen ontbossing compenseren buiten natuurgebied
20/10/2015 DeMorgen: Bedrijven gaan grote projecten niet meer kunnen uitvoeren omdat ze geen compensatiegronden vinden

31/10/2015 Deredactie.be: Schauvliege verdeelt boscompensatiefonds onder gemeenten

05/11/2015 BBL: gebruik overbodige woonuitbreidingsgebieden voor nieuwe bossen
   
27/03/2016 lees hier het persbericht of het volledige verslag van het Rekenhof over ontbossing en compensatie
16/05/2017 persbericht BOS+ over (geschrapte) boskaart: Conclusie: "Er is de voorbije maanden door politieke maneuvers bijzonder veel erg groot, zeer waardevol bos uit de vorige versie van de kaart geschrapt, en vervangen door een groot aantal piepkleine polygonen."
   

 

Het thema boscompensatie kreeg heel wat aandacht in het Vlaams Parlement. Bekijk hier alle stukken (o.a. parlementaire vragen, beleidsbrieven, comissievergaderingen)